July 27 ( Fri ) - 29 ( Sun ) , 2018

NTUH International Convention Center, Taipei, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

President

  • Hsiu-Po Wang

Director general

  • Jiann-Hwa Chen
  • Chang-Shyue Yang
  • Chi-Yang Chang

Secretariat

  • Ching-I Lee
  • Shu-Chen Hsieh
  • Yu-Tzu Chang
Top