November 6 ( Sat ) - November 7 ( Sun ) , 2021

China Medical University, Taichung, Taiwan

Exhibitor Floor Plan

Organization Committee

President

 • Ming-Chih Hou

Honorary President

 • Jaw-Town Lin

Chairman

 • Chun-Che Lin

Vice Chairman

 • Wen-Hsin Huang
 • Ming-Chang Tsai

Director General

 • Chi-Ying Yang

Deputy Director General

 • An-Ti Chang
 • Chi-Chih Wang

Members

 • Chun-Chao Chang
 • Chi-Yang Chang
 • Chen-Wang Chang
 • Li-Chun Chang
 • Chiung-Yu Chen
 • Chien-Lin Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Jiann-Hwa Chen
 • Chien-Hua Chen
 • Wen-Chi Chen
 • Peng-Jen Chen
 • Han-Mo Chiu
 • Seng-Kee Chuah
 • Chiao-Hsiung Chuang
 • Chen-Shuan Chung
 • Chao-Hung Kuo
 • Wei-Chih Liao
 • Szu-Chia Liao
 • Cheng-Hui Lin
 • Ching-Pin Lin
 • Jyh-Ming Liou
 • Ching-Liang Lu
 • Ming-Yao Su
 • Cheuk-Kay Sun
 • Wen-Lun Wang
 • Yao-Kuang Wang
 • Shu-Chen Wei
 • Hsu-Heng Yen
Top