Executive of Committee

President

 • Cheng-Tang Chiu

President

 • Jaw-Town Lin
 • Ming-Chih Hou

Executive Director

 • Chao-Hung Kuo
 • Han-Mo Chiu
 • Ching-Liang Lu
 • Kuan-Yang Chen
 • Hsih-Hsi Wang
 • Ming-Jen Chen
 • Gi-Shih Lien
 • Chien-Lin Chen

Director

 • Peng-Jen Chen
 • Wei-Chen Tai
 • Shui-Yi Tung
 • Hsu-Heng Yen
 • Chun-Chao Chang
 • Han-Chung Lien
 • Ming-Yao Su
 • Hui-Hsiung Liu
 • Chun-Che Lin
 • Wei-Chih Liao
 • Wen-Chi Chen
 • Chi-Yang Chang
 • Jyh-Ming Liou
 • Chih-Sheng Hung
 • Li-Ying Chang
 • Nai-Jen Liu
 • Cheuk-Kay Sun
 • I-Chen Wu

Executive Supervisor

 • Peng-Kuo Huang

Supervisor

 • Yi-Chun Chiu
 • Jiing-Chyuan Luo
 • Lein-Ray Mo
 • Chien-Hua Chen
 • Chih-Jen Chen
 • Jeng-Yih Wu
 • Chun-I Tsai
 • Li-Jung Tseng

Treasurer

 • Ming-Jong Bair

Secretary General

 • Ping-Huei Tseng

Executive Deputy Secretary

 • Kuei-Chuan Lee
 • Yin-Yi Chu

Deputy Secretary

 • Li-Chun Chang
 • Hsi-Chang Lee
 • Chen-Wang Chang
 • Chen-Shuan Chung
 • Wen-Hsin Huang
 • Hsiang-Yao Shih
 • Ping-Hsien Chen